CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas124
mod_vvisit_counterOvaj tjedan1433
mod_vvisit_counterOvaj mjesec17396
mod_vvisit_counterSveukupno1066573

Visitors Counter
Obavijesti
Imenovanje i djelokrug rada službenika za informiranje PDF Ispis E-mail

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju čl. 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba o zaštiti podataka), direktor trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d.d. Matulji, dana 25. svibnja 2018. godine donio je sljedeću odluku da se Marija Vidmar zaposlena na radnom mjestu računovođa/knjigovođa, imenuje službenikom za informiranje.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće zadatke:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
  • praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
  • suradnja s nadzornim tijelom;
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
  • Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.
  • Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i  nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.
  • Službenik za zaštitu osobnih podataka je dostupan svim zaposlenicima i vanjskim osobama putem javno dostupnih kontakt podataka poduzeća.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Regionalnoj veletržnici Rijeka Matulji d.d.:

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Marija Vidmar

Jušići 69 C

51211 Zagreb

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 
Obavijest o održanoj sjednici NO RVRM PDF Ispis E-mail
REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA – MATULJI d.d. Jušići 69 c, p.p. 55 Matulji Matulji, 06. 12. 2019. godine Predmet: Obavijest o održanoj 54. sjednici NO Regionalne veletržnice Rijeka Matulji d.d. Dana 05.12.2019. u 12:30 u uredu Uprave Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d. održana je 54. sjednica Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d.. Na 54. sjednici Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d. razmatrane su sljedeće teme: 1. Usvajanje zapisnika sa 53. sjednice NO 2. Izvješće uprave o: a) poslovanju društva u 2019. godini do dana sjednice b) provedenoj analizi plaća djelatnika c) aktivnostima vezanim za započete projekte 3. Plan rada za 2020. godinu S poštovanjem, Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. direktor Eduard Baćić
 
Obavijest o slobodnom prostoru na RV Rijeka Matulji PDF Ispis E-mail

Dana 16.12.2019. na Regionalnoj veletržnici Rijeka-Matulji imamo jedan slobodan prostor - box br.16, površine 57,1 m2.

 
Dan jabuka u na veletržnici Rijeka/Matulji PDF Ispis E-mail

Dana 19.10.2019. na veletržnici Rijeka-Matulji održat će se već tradicionalni Dan domaće jabuke i meda na kojemu će se predstaviti brojni domaći proizvođači jabuka i meda. Ulaz je besplatan, dodjite i posjetite nas!

 

 
Obavijest o davanju poslovnog prostora u zakup PDF Ispis E-mail

Temeljem Akata društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji, Uprava društva 20.09.2019. objavljuje:

O B A V I J E S T

o raspisivanju natječaja za izdavanje

u zakup poslovnog prostora

I   Izdaje se u zakup prodajno izložbeni prostor (box) u poslovnoj zgradi veletržnice u Matuljima, Jušići 69 C za djelatnost skladištenja i veleprodaje voća i povrća i njihovih prerađevina i to kako slijedi:

prostor broj 23. površine 63,40m²………………………………………………

  

Početna cijena mjesečne zakupnine za prostor iznosi 9,00 EUR/m²+ PDV za period od 01.03. do 31.10. te za period od 1.11 do 28.02. 8,00 EUR/m²+ PDV….

II Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a režijske troškove (struja) po ispostavljenim računima.

Cijena mjesečne zakupnine vezana je uz vrijednost EUR-a, a plaćati će se obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan obračuna.

III Poslovni prostor daje se u zakup na pet godina.

IV Poslovni prostor ima odobrenje za rad za djelatnosti označene u točki I. Unutrašnje uređenje je trošak zakupca. Eventualno investicijsko uređenje nije dozvoljeno bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca i zakupac nema pravo na povrat ulaganja u poslovni prostor.

V Svaki natjecatelj obvezan je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini dvije mjesečne zakupnine koju će ponuditi za period od 01.03. do 31.10., na žiro račun Društva broj HR4624020061100380877 kod Erste Bank d.d. u svrhu «jamčevina za sudjelovanje u natječaju za zakup poslovnog prostora».

Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

VI Jamčevina položena od strane izabranog natjecatelja zadržava se kao depozit, jamstvo izvršenja ugovornih obveza u vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Izabrani zakupnik dužan je kao uvjet zaključenja Ugovora o zakupu dati instrumente osiguranja plaćanja buduće dospjele zakupnine i režijskih troškova i to :

-zadužnicu na iznos 50.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika

VII Natjecatelji mogu podnijeti svoje ponude Upravi zakupodavatelja u roku zaključno s prijemom ponuda u Upravi veletržnice do 04. 10. 2019. u 10 sati. Adresa je:

Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., Jušići 69 c, 51211 Matulji, P.P.55.

VIII Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom «PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE OTVARAJ» i brojem boxa za koji se ponuda podnosi.

Ponuda mora sadržavati:

-ponuđeni mjesečni iznos zakupnine u EUR po m² za oba perioda

-oznaku poslovnog prostora (broj boxa)

-opis djelatnosti (vrstu proizvoda-robe) koju natjecatelj namjerava obavljati

Uz ponudu natjecatelj mora dostaviti:

-original dokaza o uplaćenoj jamčevini

-presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba odnosno presliku rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar

-  izjavu natjecatelja da prihvaća Tržni red veletržnice

IX Poslovni prostor iz točke I. može se pogledati dana 27.09.2019. u vremenu od 10 do 12 sati uz prethodnu najavu.

X Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja prikazuje najveću cijenu zakupa.

XI Najpovoljniji natjecatelj dužan je najkasnije u roku 15 dana isteka roka za podnošenje prijave sklopiti Ugovor o zakupu, te preuzeti poslovni prostor. Ukoliko nakon tog roka najpovoljniji natjecatelj odustane od preuzimanja prostora iznos uplaćene jamčevine neće mu biti vraćen, jer se smatra odustatninom.

XII Druge informacije mogu se dobiti u Upravi veletržnice na tel. 051 277 258.

UPRAVA RVRM

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

Stranica 1 od 5